Joyetech Cuboid handleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de Joyetech Cuboid Mini elektrische sigaret. Lees om optimaal gebruik te kunnen maken van uw nieuwe elektrische sigaret, deze handleiding zorgvuldig door.

Joyetech Cuboid Handleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de Joyetech Cuboid elektrische sigaret. Lees om optimaal gebruik te kunnen maken van uw nieuwe elektrische sigaret, deze handleiding zorgvuldig door.

Wat zit er in de doos

1x Joyetech Cuboid Body
1x Micro USB Oplaadkabel

 

Uw Joyetech cuboid OPLADEN

De Joyetech Cuboid werkt op verwisselbare 18650 batterijen welke aan de onderkant in de Cuboid geplaatst kunnen worden. Om zo lang mogelijk optimaal gebruik te kunnen maken van uw batterijen, is het van belang dat deze altijd volledig opgeladen worden en worden opgeladen voor deze volledig leeg zijn.

Aan de zijkant van het apparaat vindt u een Micro USB poort. Om uw batterijen op te laden, dient u de Micro USB aansluiting van de meegeleverde USB lader in de Micro USB poort van uw elektrische sigaret te steken. Vervolgens steekt u de andere kant van de USB oplaadkabel in een USB poort van een AC adapter welke u vervolgens in het stopcontact steekt, of in de USB poort van bijvoorbeeld uw computer of een ander apparaat.

De verwisselbare 18650 batterijen kunnen tevens opgeladen worden via een externe oplader. Let er hierbij goed op dat u de batterijen op de juiste manier in de externe lader plaatst. Als u de batterijen na het opladen terug in uw Cuboid plaatst, dient u goed te kijken naar de plus- en de minpolen van de batterij, om er voor te zorgen dat u deze op de juiste manier terug in de Cuboid plaatst.

  • Let op: Aangeraden wordt om de batterijen van de Cuboid op te laden via een externe lader. Dit zal sneller gaan dan via de Micro USB oplaadkabel en is beter voor het apparaat.

Uw joyetech cuboid in gebruik nemen

In- en uitschakelen
De Joyetech Cuboid is voorzien van een beveiligingssysteem om er voor te zorgen dat de batterij niet per ongeluk leegloopt in bijvoorbeeld uw broekzak of tas. Om uw Joyetech in- of uit te schakelen, dient u vijf keer snel achter elkaar op de vuurknop te drukken.

Inhaleren
Druk op de vuurknop en inhaleer door het mondstuk. Laat de vuurknop los en adem uit.

Sealth on/off
Door de vuurknop en de linker instelknop tegelijkertijd in te drukken terwijl het apparaat ingeschakeld is, kunt u schakelen tussen de Sealth On en de Sealth Off mode. In de Sealth On mode kan gedampt worden met het OLED-scherm uit. Druk één keer op de vuurknop om de huidige instellingen te bekijken.

Instellingsknoppen op slot zetten
Door beide kanten van de instelknoppen tegelijkertijd ingedrukt te houden terwijl het apparaat ingeschakeld is, zet u deze op slot. Op dezelfde manier kunt u de instellingsknoppen ontgrendelen. Met deze functie kunt u voorkomen dat de knoppen ongewenst ingedrukt worden en hiermee desgewenst instellingen veranderen.

Schermweergave draaien
Door de instelknop aan beide kanten tegelijkertijd ingedrukt te houden terwijl uw apparaat uitgeschakeld is, draait het scherm 180 graden.

Schakelen tussen VW, VT-Ni, VT-SS316 en TCR mode
Door drie keer snel achter elkaar op de vuurknop te drukken, komt u in het menu terecht. Het OLED scherm laat 6 rijen met informatie zien:
(1) Power (VW), Temp Ni (VT-Ni), Temp Ti (VT-Ti), Temp SS316 en TCR.
(2) Temperatuur: 100-315C / 200-600F
(3) PWR/VOLT: Output wattage onder VT modus of voltage onder VW modus.
(4) COIL: live coil weerstand.
Onder VT modus zal dit ook het ‘weerstand-lock’ teken tonen.
(5) Gebruikersinformatie: AMP; live huidig, PUFF; totaal aantal genomen trekjes, TIME; totale gebruikerstijd.
(6) Tweevoudige batterijbalk: er zijn 2 batterijbalken die de batterijstatus van beide batterijen afzonderlijk van elkaar weergeven.

De eerste rij zal knipperen. Door op de rechterkant van de instelknop te drukken, kunt u schakelen tussen VW, VT-Ni, VT-Ti, VT-SS326 en TCR. Druk één keer op de vuurknop of wacht 10 seconden om de instelling te bevestigen.

Temp-SS316:
Gebaseerd op de vorige Temp-SS modus, is er voor de SS316 coil de TempSS316 modus ontwikkeld. Aangeraden wordt om een Joyetech BF-SS316 (0,5 Ohm-1,0 Ohm) atomizer te gebruiken.

TCR M1, M2 en M3:
Als de TCR-modus (Temperatuur Coëfficiënt of Resistance, ofwel weerstandstemperatuurcoëfficiënt) indicatie knippert, dient u op de linkerkant van de instellingsknop te drukken om de sub-items M1, M2 en M3 te laten knipperen. Druk vervolgens op de rechterknop om de M1, M2 of M3 modus te kiezen en druk op de vuurknop om te modus te bevestigen.

TCR instellen:
Druk, als u uw apparaat heeft uitgeschakeld, voor 5 seconden tegelijkertijd op de vuurknop en op de rechterkant van de instellingsknop. Het TCR-menu zal nu verschijnen.

 • Druk op de rechter- of linkerkant van de instellingsknop om te schakelen tussen TCR M1, M2 of M3;
 • Druk op de vuurknop om de parameter te selecteren;
 • Druk op de instellingsknop om de parameter te vergroten- of verkleinen;
 • Druk lang op de vuurknop of doe 10 seconden niets om uw instelling te bevestigen.

Het TCR waarde bereik in een schema:

MateriaalNickelTitaniumNiFeSS (303, 304, 316, 317)
TCR waarde bereik 600-700 300-400 300-400 80-200

 

VT Modus

Onder VT modus kan de coil unit met de instellingsknop ingesteld worden van 100-315 graden Celsius of 200-600 Fahrenheit. Door op de rechterkant van de instellingsknop te drukken, verhoogt u de temperatuur. Door op de linkerkant van de knop te drukken, verlaagt u de temperatuur. Door kortstondig op de instellingsknop te drukken, verhoogt- of verlaagt u de temperatuur in stapjes van 5 graden Celsius of 10 Fahrenheit. Door lang op de instellingsknop te drukken, zal de temperatuur instelling snel hoger of lager gaan.

Aanvullende VT Modus functies

 • De atomizer weerstand op slot/van het slot halen:

Druk drie keer op de vuurknop om in het menu te komen. Druk dan twee keer op de linkerkant van de instellingsknop. De tweede rij zal knipperen. Druk op de rechterkant van de instellingsknop om de weerstand van de coil vast te zetten of van het slot te halen. Als het “Lock-sign” verschijnt, is de weerstand vastgezet.

Let op:
Zet de weerstand van de coil vast als deze op kamertemperatuur is. Op deze manier wordt de basisweerstand van de coil vastgezet. De temperature control zal nu accuraat werken, zolang er niet van coil gewisseld wordt. Als de weerstand is vastgezet, kunt u de tank verwijderen als de coil warm of koud is, en zal blijven functioneren onder dezelfde parameter.

Haal de weerstand van het slot alvorens u van coil verandert. De temperature control zal anders niet naar behoren werken. Houd er rekening mee dat u als u de weerstand van de nieuwe coil wilt vastzetten, dit wederom doet als deze op kamertemperatuur is.

 • Nieuwe coil, zelfde coil:

Wanneer de atomizer wordt vervangen waarvan de weerstand hoger is dan van de vorige, dan is het opnieuw instellen van de basisweerstand aangeraden. Druk, wanneer de tank is losgekoppeld, de vuurknop in om een nieuwe test te initiëren. Als u een nieuwe coil heeft geplaatst en de tank weer heeft geïnstalleerd, zal de melding “New Coil, Same Coil” met de gelezen Ohm verschijnen. Druk op de rechterkant van de instellingsknop om te bevestigen dat er een nieuwe coil is geplaatst. Als deze melding om een andere reden verschijnt, bijvoorbeeld als u dezelfde, nog warme, coil unit terugplaatst, druk dan op de linkerkant van de instelknop om aan te geven dat de basisweerstand niet gereset hoeft te worden.

 • Wattage aanpassing bij VT modus

Het maximale initiële wattage kan worden aangepast onder VT modus. Druk 3x op de vuurknop om in het menu te komen. Druk vervolgens op de linkerkant van de instelknop, en de derde rij zal knipperen. Druk dan op de rechterkant van de instelknop om het wattage aan te passen. Druk op de vuurknop om de instelling te bevestigen.

Let op:

 • VT modus ondersteunt een maximale weerstand van 1,5 Ohm. Als de weerstand hoger is dan 1,5 Ohm, zal het apparaat automatisch omschakelen naar de VW modus.
 • Als u een normale Kanthal coil gebruikt in de VT modus, zal het apparaat na 2 seconden automatisch omschakelen naar de VW modus.

Storingsindicator en beveiliging

 • Over 10 second protection: Als de vuurknop langer dan 10 seconden wordt ingedrukt, zal de spanning wegvallen en zal de melding “Over 10s protection” verschijnen.
 • Atomizer short-circuit protection: Als er kortsluiting in de atomizer ontstaat, zal de melding “Atomizer Short” verschijnen;
 • Weak Battery Alert: Als onder VT/VW modus het batterijvoltage lager is dan 2,9V, zal de melding “Weak Battery” verschijnen. De batterijspanning zal verminderen.
 • Imbalanced Batteries: Als het voltageverschil tussen de 2 batterijen meer verschilt dan 0,3V, zal de melding “Imbalanced Batteries” verschijnen wanneer u de oplaadkabel aansluit.
 • Charge error: Als het apparaat geen laadstroom detecteert terwijl de oplaadkabel wel is aangesloten, zal de melding “Charge Error” verschijnen.
 • Check Battery: Als het apparaat is ingeschakeld en de oplaadkabel is aangesloten, maar de batterijen zitten er niet- of verkeerd in, verschijnt de melding “Check Battery”.
 • Check USB Adapter: Als het voltage van de USB adapter 5,8V of hoger is, zal als uw apparaat aangesloten is of als er op de vuurknop wordt gedrukt, de melding “Check USB Adapter” verschijnen.
 • Low Power Alert: Als het voltage van de batterij lager is dan 3,1V, zal het apparaat de melding “Battery Low” weergeven. Als u doorgaat met op de vuurknop drukken, zal het apparaat “Battery Low Lock” weergeven en zichzelf vervolgens uitschakelen.
 • Atomizer Low Alert: Als de weerstand van de atomizer lager dan 0,1 Ohm onder VW modus en 0,05 Ohm onder VT modus is, zal de melding “Atomizer Low” verschijnen.
 • Temperature Protection: Als de temperatuur van de coil onder VT modus hoger is dan de ingestelde temperatuur, zal de melding “Temperature Protection” verschijnen.
 • Temperature Alert: Als de temperatuur van het apparaat hoger ligt dan 70 graden Celsius, zal de spanning automatisch uitgeschakeld worden en zal de melding “Device Too Hot” verschijnen.

Upgraden

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwste functionaliteiten, dient u uw apparaat te upgraden. Om uw apparaat te upgraden naar de nieuwste firmware versie, dient u naar deze pagina te gaan. Volg de beschreven instructies op om de upgrade succesvol uit te kunnen voeren.

TOT SLOT

Een elektrische sigaret is een apparaatje dat vol zit met kleine elektronica. Net zoals bij andere elektrische apparaten, is het van belang dat de e-sigaret met zorg wordt gebruikt om defecten en schade te voorkomen. Lees de bijgevoegde bijsluiter daarom aandachtig door om verrassingen te voorkomen.

Welkom bij

De producten op onze website zijn alleen geschikt voor volwassenen. Om gebruik te maken van onze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.


Bent u 18 jaar of ouder?

Ja Nee