De wetten en regels omtrent de elektrische sigaret

Waarom wordt Shake ’n Vape niet meer verkocht, worden er geen productreviews meer weergegeven op de website en kunnen er geen kortingscodes meer worden ingevoerd? Graag nemen we u mee in de regels en wetten waar wij als verkoper van e-sigarettenen toebehoren mee te maken krijgen.

12 september 2019

Als u al wat langer meedraait in de wereld van het elektrisch roken, is het u vast niet ontgaan dat er de afgelopen jaren enorm veel veranderd is wat betreft de verkoop van de e-sigaret en haar toebehoren. Waar u een aantal jaar geleden nog e-liquids met hoge nicotinegehaltes kon kopen, is er nu een maximum van 20mg/ml. En waar u een poos geleden nog e-liquids in grote verpakkingen kon kopen, is e-liquid in flesjes met een maximum van 10ml het enige dat u in Nederland nog kunt kopen. Hoe zit dat nou precies? Waarom wordt Shake ’n Vape niet meer verkocht, worden er geen productreviews meer weergegeven op de website en kunnen er geen kortingscodes meer worden ingevoerd? Graag nemen we u mee in de regels en wetten waar wij als verkoper van e-sigaretten en toebehoren mee te maken krijgen.

De Tabaks- en Rookwarenwet

In februari 2015 zijn er verschillende regels en eisen die betrekking hebben tot de verkoop van de elektrische sigaret en toebehoren opgenomen in het Tijdelijk Warenwetbesluit Elektronische Sigaret. Sinds 20 mei 2016 zijn deze wetten en regels opgenomen in de Tabaks- en rookwarenwet. Net als de overige lidstaten, moet ook Nederland zich, geheel in lijn met de Europese Tabaksproductenrichtlijn, aan deze wet houden. Deze wetten en regels zijn in het leven geroepen om een gezonder Nederland te kunnen bewerkstelligen en controle te kunnen uitoefenen op hetgeen er wordt gedistribueerd in Nederland en Europa. Daarnaast zijn deze regels er om er voor te zorgen dat de e-sigaretten en toebehoren die in ons land verkocht worden veilig zijn.

Maar welke regels zijn er dan?

In de Tabaks- en rookwarenwet zijn de wetten en regels omtrent de elektrische sigaret uitgebreid omschreven. In het kort worden de volgende zaken in deze wet geregeld:

  • Een leeftijdsgrens van 18 jaar voor gebruik van de e-sigaret.
  • Eisen aan de veiligheid van de e-sigaret.
  • Eisen aan onder andere de vorm; de afgifte van de nicotinedosis; het maximumvolume van het navulreservoir (2 ml); kindveilige sluitingen.
  • Eisen aan de vloeistof. Bijvoorbeeld aan de maximumhoeveelheid in een navulverpakking (10 ml) en de kwaliteit.
  • Eisen aan de etikettering. Onder meer een verplichte bijsluiter met informatie over mogelijk schadelijke effecten en een aantal waarschuwingen, zoals: 'Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers'.
  • Eisen aan reclame. Reclame voor e-sigaretten is alleen nog toegestaan bij fysieke (tabaks- of) elektronische sigarettenspeciaalzaken. Andere vormen van reclame zijn verboden. Bij reclame-uitingen is het verplicht de waarschuwing te gebruiken die ook op de verpakking vermeld moet staan. De reclamemaker mag niet de indruk wekken dat de gebruiker het product kan gebruiken zonder schadelijke gevolgen. Er mag ook niet op staan dat het kan helpen bij het stoppen met roken van tabaksproducten.

De meeste regels die in de Tabaks- en rookwarenwet zijn vastgelegd, spreken voor zich. E-sigaretten en hun toebehoren mogen niet verkocht worden aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Daarbij mogen er geen clearomizers verkocht worden die een inhoud hebben die groter is dan 2ml. Ook moeten alle verpakkingen een veiligheidswaarschuwing bevatten, en vindt u in de verpakkingen van spullen die u bij ons aankoopt, een bijsluiter met relevante informatie. Daarbij zijn er eisen gesteld aan de ingrediënten waaruit e-liquid mag bestaan en mogen er geen e-liquids verkocht worden in verpakkingen die een inhoud hebben die groter is dan 10ml. Dat laatste is dan ook de reden dat shake ’n Vape en grote flessen met base om zelf e-liquid te maken niet meer verkocht worden in ons land. Toch is er één bepaling opgenomen in de wet, waar we graag wat dieper op ingaan: De eisen aan reclame.

Eisen aan reclame – wat betekent dit precies?

Zoals het in de samenvatting staat omschreven, lijken de eisen aan reclame duidelijk. Artikel 5, lid 1 van de Tabaks- en rookwarenwet stelt: “Elke vorm van reclame of sponsoring is verboden”. In het kort komt het er op neer dat verkopers van elektrische sigaretten op geen enkele manier commercieel meer mogen zijn. Maar wanneer is iets commercieel en wat heeft dat als gevolg voor verkoop via het Internet?

De NVWA, de instantie die toeziet op de naleving van de regels, definieert reclame als volgt: alles dat “is aan te merken als een vorm van commerciële mededeling die het bekendheid geven aan of het aanprijzen van een tabaksproduct of onrechtstreeks tot gevolg heeft en valt daarmee onder de definitie van reclame”. Anders verwoord betekent dat dat álles dat er op welke manier dan ook voor kan zorgen dat u, als consument, over gaat tot de aankoop van een bepaald product, onder reclame valt.

Wanneer we dit zo benoemen, lijkt het bijna alsof we helemaal niets meer mogen verkopen. Dat is gelukkig niet het geval. De overheid wil er alleen wel voor zorgen dat u niet meer koopt dan noodzakelijk is. U dient gericht op zoek te gaan, en wij als webwinkel hebben de verantwoordelijkheid dat we u niet in de richting van een bepaald product sturen, of producten op welke manier dan ook uitlichten of aanprijzen. Een uitzondering hiervan is als u persoonlijk advies van onze klantenservice krijgt.

  • De weergave van producten

Eén van de maatregelen die daarom genomen zijn, is dat producten slechts één keer in de webwinkel weergegeven worden. De overheid is van mening dat wanneer een product op een andere plaats dan de pagina waarop het product daadwerkelijk wordt verkocht wordt weergegeven, dit verder gaat dan nodig is voor het regulier presenteren van het product. Daarbij stellen zij dat dergelijke producten op die manier meer aandacht krijgen dan de overige producten. Dit wordt gezien als reclame. Het is dan ook om die reden dat u geen producten meer op onze startpagina vindt, en dat er op een productpagina geen reserveonderdelen zoals coil units meer worden weergegeven.

Een volgende maatregel die reclame tegengaat, vindt u terug in de informatie die u bij een product vindt. De productinformatie die op een productpagina weergeven wordt, moet objectief zijn. Dat betekent dat we niet langer mogen zeggen dat een e-sigaret bijvoorbeeld gemakkelijk in gebruik is, van goede kwaliteit is, een goede smaak geeft, of krachtig, mooi en degelijk is. We mogen u slechts feitelijke informatie tonen, die gebaseerd is op de specificaties van het product.

  • Productreviews

Iets anders dat u wellicht is opgevallen bij het bezoeken van onze website, is dat de reviews bij de producten verdwenen zijn. Tot voor kort hadden al onze klanten de mogelijkheid om onder een product te laten weten wat zij van het product vonden. U kon het product een aantal sterren geven en daarbij in een bericht laten weten hoe het product u beviel, wat de voordelen waren van het product en wat u er wellicht wat minder prettig aan vond. Op deze manier hadden wijzelf, maar ook andere klanten, een reëel beeld van de verschillende producten. Helaas wordt ook een productreview van een klant gezien als gezien als een vorm van commerciële mededeling die het aanprijzen van een product tot gevolg kan hebben. Omdat een productreview gezien kan worden als een vorm van reclame, is ook dit niet langer toegestaan.

  • Kortingscodes

Een ander element dat we aan de hand van de Tabaks- en rookwarenwet hebben moeten aanpassen, is de mogelijkheid om een kortingscode in te voeren bij het afrekenen van een bestelling. Tot voor kort had u de mogelijkheid om bij het afrekenen van uw bestelling, wanneer u een kortingscode in uw bezig had, deze in te voeren. Met het invoeren van een kortingscode, kreeg u een bepaald percentage korting op het totale bedrag van uw bestelling. Ook dit wordt echter gezien als een vorm van commercie. De overheid is van mening dat ook de mogelijkheid tot het invoeren van een kortingscode een vorm van commerciële mededeling is, die het aanprijzen van of het bekendheid geven aan e-sigaretten of toebehoren tot gevolg kan hebben. Het is dan ook om die reden dat u de mogelijkheid om een kortingscode in te voeren niet langer terugvindt in onze webshop.

Tot slot

De Tabaks- en rookwarenwet is een uitgebreide wet die veel regels en wetten omvat. De regels waar wij als verkoper van de e-sigaret mee te maken hebben, gaan nog veel verder dan wat we hierboven uitgelegd hebben. Van veel wetten en regels merkt u als consument weinig. Dit artikel had dan ook voornamelijk als doel om aan u uit te leggen waarom bepaalde veranderingen op de website plaatsgevonden hebben en waarom we bepaalde producten niet meer aan u kunnen verkopen. Hieronder vindt u de linkjes naar de website van de NVWA, de Tabaks- en rookwarenregeling en de Tabaks- en rookwaren wet. Zijn er dingen waar u vragen over hebt, of is er iets niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We leggen u alles dat te maken heeft met de regelgeving omtrent de elektrische sigaret, graag zo goed mogelijk uit.

Meer informatie:

Rijksoverheid – Regels voor de e-sigaret

Tabaks- en rookwarenregeling

Tabaks- en rookwarenwet

Welkom bij

De producten op onze website zijn alleen geschikt voor volwassenen. Om gebruik te maken van onze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.


Bent u 18 jaar of ouder?

Ja Nee