ZORGEN OVER DE E-SIGARET ONTERECHT EN STERK OVERDREVEN

Door Drs. R.N.G.M. Fresow

Vorige week verscheen de E-­‐sigaret Factsheet van het RIVM, dat op verzoek van het ministerie van VWS is opgesteld. Aanleiding hiervoor waren vragen van de Tweede Kamer omtrent de veiligheid van e-Sigaretten.

De Factsheet staat vol achterhaalde feiten, onzorgvuldigheden en is op cruciale punten zelfs pertinent onjuist. Een duidelijk bewijs van een gebrek aan kennis op dit gebied. Desondanks wordt door het RIVM nergens beweerd dat e-Sigaretten net zo gevaarlijk zijn als gewone sigaretten. Zij pleit slechts voor nadere regelgeving en beveelt aan dat verder onderzoek nodig is om meer duidelijkheid te krijgen.

Een overijverige journalist van het AD greep dit rapport aan om, met de pakkende titel “e-Sigaret net zo gevaarlijk als uw eigen peuk”, een tendentieus en subjectief artikel te schrijven dat vervolgens klakkeloos door alle media werd gekopieerd. Staatssecretaris Van Rijn reageerde vervolgens met de boodschap dat hij snel nadere wetgeving zou opstellen. Dat wil zeggen: nog vóór het mei-­‐reces (!).

Voordelen

De e­‐sigaret is bedoeld als alternatief voor deze zeer schadelijke sigaret. Door over te stappen van een gewone sigaret naar een  e-Sigaret is het absoluut zeker dat de schade voor de gezondheid aanzienlijk wordt teruggebracht. Sinds de introductie van de e-Sigaret in 2007 zijn er nog geen dodelijke dampers gerapporteerd, daar waar alleen al in Nederland jaarlijks 20.000 doden vallen ten gevolge van roken. De e-Sigaret heeft dus enorme voordelen ten opzichte van de gewone sigaret. Dit gegeven is geen onderwerp van discussie; zowel KWF kankerbestrijding, het Longfonds, het Trimbos instituut als Stivoro bevestigen dit voordeel van de e-­‐sigaret in vergelijking tot de gewone sigaret.

E­‐sigaretten zijn ook een stuk goedkoper dan gewone sigaretten. Bovendien stinken ze niet en is de uitgeblazen damp niet schadelijker voor omstanders dan bijvoorbeeld de fijnstof die in de buitenlucht zit. Ook dit is al wetenschappelijk aangetoond. De  e-Sigaret valt om die reden ook niet onder het wettelijk rookverbod.

Nadelen

Vanzelfsprekend kent de e-Sigaret ook nadelen. Het is belangrijk hiervan op de hoogte te zijn, zodat deze nadelen zo veel mogelijk kunnen worden beperkt of voorkomen. Zo is nicotine sterk verslavend. Om die reden is het ongewenst om kinderen of niet- rokers e-Sigaretten aan te bieden. Dit kan voorkomen worden door geen verkoop aan kinderen toe te staan en ook volwassen niet-rokers het gebruik te ontraden. Overigens geldt dit ook voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Inname van hoge doseringen nicotine kan voor kleine kinderen dodelijk zijn. Daarom is het zaak alle producten waar een hoge dosering nicotine in voorkomt aan te bieden in kindveilige verpakkingen en deze verwijderd te houden van kinderen.

Ook reclame die gericht is op kinderen dient te worden voorkomen. Tot slot dienen er maximale nicotinelevels te worden ingesteld om het gevaar op een nicotinevergiftiging te voorkomen.

Esigbond

De brancheorganisatie van de elektronische sigaretten industrie in Nederland, de Esigbond, pleit al jaren voor een wettelijke regulering. Omdat deze regelgeving maar uitbleef heeft de Esigbond twee jaar geleden zelf regels opgelegd waar alle leden zich aan houden. Zo wordt niet verkocht aan jongeren onder 18 jaar, zijn alle producten kindveilig verpakt, zijn de nicotinelevels gemaximaliseerd op 36mg/ml en staat op alle verpakkingen een waarschuwing voor gebruikers.

Helaas zijn er nog steeds –deels buitenlandse-­‐ bedrijven die geen lid zijn van de Esigbond en zich niet houden aan deze regels. Zo kan het dus toch voorkomen dat kinderen aan e-­‐sigaretten komen. Omdat wettelijke regelgeving ontbreekt is dit niet verboden. De Esigbond juicht wettelijke regelgeving dan ook toe en maant de overheid hiermee haast te maken. De Esigbond stelt hiervoor al haar hulp en kennis beschikbaar.

Conclusie

Niet roken, of dat nu een gewone sigaret of een e-Sigaret betreft, is natuurlijk het allerbeste. Maar wanneer u niet wilt of simpelweg niet kunt stoppen, dan is een e-Sigaret voor u een uitstekend alternatief om de schadelijke effecten van roken drastisch te verminderen. Ben u bewust van de nadelen van een e-­‐sigaret en ga er volwassen en verstandig mee om. Laat uw e-Sigaret of navullingen niet slingeren -­‐dat doet u immers ook niet met gootsteenontstopper-­‐ en houdt de e-Sigaret weg van kinderen. Houdt bovendien rekening met anderen en gebruik uw e-­‐sigaret daar waar u niemand tot last bent.

Wanneer u er op deze wijze omgaat dan is de e-Sigaret de revolutie van deze eeuw. Het zal wereldwijd miljoenen tabaksdoden per jaar gaan voorkomen.

drs. R. Fresow is medisch specialist en oprichter/voorzitter van de Esigbond. Hij begon ooit met deze industrie om de schadelijke gezondheidseffecten van roken te verminderen. Wereldwijd zijn diverse artsen en professionals het er over eens dat schadebeperkende maatregelen bij tabaksgebruik, waartoe ook e-Sigaretten worden gerekend, wellicht meer winst gaan opleveren voor de volksgezondheid dan maar blijven vasthouden aan het “quit or die” principe. Om die reden strijd hij voor kwaliteitsnormen en adequate regulering, zodat de voordelen van  e-Sigaretten worden geoptimaliseerd en de nadelen worden beperkt of voorkomen.

Welkom bij

De producten op onze website zijn alleen geschikt voor volwassenen. Om gebruik te maken van onze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.


Bent u 18 jaar of ouder?

Ja Nee