Waarom zorgen nieuwe longziekte Amerika voor Nederlandse damper onterecht zijn

De nieuwe Amerikaanse longziekte die gelinkt wordt aan het gebruik van de e-sigaret ontstaat niet door de goed gereguleerde e-liquids die in ons land te koop zijn, maar door THC-olie dat in Amerika illegaal als e-liquid op de markt gebracht is en nooit is goedgekeurd voor veilig gebruik in de e-sigaret.

11 september 2019

“Nieuwe longziekte in Amerika door gebruik e-sigaret”, “Stop met het gebruik van e-sigaret” en “Waarschuwing na nieuwe dode door e-sigaret” zijn koppen die we de afgelopen week veelvuldig in het nieuws zijn tegengekomen. Het is inderdaad waar dat er in Amerika een nieuwe longziekte is opgedoken, die gelinkt wordt aan het gebruik van de e-sigaret. Het is ook waar dat de American Medical Association de Amerikanen heeft geadviseerd te stoppen elektrische sigaretten te gebruiken, tot er nader onderzoek is gedaan dat meer inzicht geeft over deze nieuwe longziekte die al ruim 450 mensen getroffen heeft en ten minste vijf sterfgevallen heeft veroorzaakt. Toch betekent dat niet dat we ons nu zorgen moeten maken. Deze ziekte ontstaat namelijk niet door de goed gereguleerde e-liquids die in ons land te koop zijn, maar door THC-olie dat in Amerika illegaal als e-liquid op de markt gebracht is en nooit is goedgekeurd voor veilig gebruik in de e-sigaret.

De afgelopen maanden is er in Amerika een nieuwe longziekte opgedoken, die gelinkt wordt aan het gebruik van de e-sigaret. De ziekte zou ongeveer 450 mensen getroffen hebben, waarvan er vijf het leven hebben gelaten. Onderzoekers hebben gezocht naar overeenkomsten tussen de ziektegevallen. Het New York State Departement of Health stelt dat, buiten het feit dat patiënten gebruik gemaakt hebben van de e-sigaret, er de overeenkomst is dat er van het grootste deel van de patiënten bekend is dat zij vitamine E-acetaat, een component dat in marihuanaproducten (wiet/THC olie) voorkomt, binnengekregen hebben.

    • "THC-olie is in Amerika echter illegaal als e-liquid op de markt gebracht en is nooit goedgekeurd voor veilig gebruik in de e-sigaret."

Het New York State Departement of Health maakte onlangs bekend dat in bijna alle cannabis bevattende producten die in de e-sigaret door de patiënten gebruikt werden en die zij getest hebben, hoge niveaus van het vitamine E-acetaat gevonden is. Het vitaminesupplement staat bekend als veilig, wanneer het wordt ingenomen of wordt aangebracht op de huid. THC-olie is in Amerika echter illegaal als e-liquid op de markt gebracht en is nooit goedgekeurd voor veilig gebruik in de e-sigaret. Deze olie is niet geschikt om te verdampen en te inhaleren, door de chemische stoffen die er bij dat proces vrijkomen. Het New York State Departement of Health blijft de gezondheidseffecten hiervan dan ook onderzoeken, omdat de olieachtige eigenschappen geassocieerd kunnen worden met de waargenomen symptomen bij de patiënten.

    • "E-sigaretten en e-liquids zijn in Nederland dan ook strikt gereguleerd en moeten voldoen aan minimumnormen voor kwaliteit en veiligheid."

De Nederlandse overheid wil een veilige en gezonde leefomgeving voor iedereen. E-sigaretten en e-liquids zijn in Nederland dan ook strikt gereguleerd en moeten voldoen aan minimumnormen voor kwaliteit en veiligheid. In Nederland valt de elektronische sigaret onder de Tabaks- en rookwarenwet. Dat betekent dat de regels die voor de verkoop van de normale sigaret gelden, ook gelden voor de e-sigaret. Deze regels hebben niet alleen betrekking op de verpakking en etikettering, maar ook op de ingrediënten die worden gebruikt om de producten te maken (Rijksoverheid, z.d.).

In Nederland zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt, is een kennis- en onderzoeksinstituut. Zij doen met regelmaat onderzoek naar de e-sigaret om de overheid te adviseren welke regels er nodig zijn om veiligheid en een gezond leefmilieu te kunnen waarborgen (RIVM, z.d.).

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, dat valt onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voert daarnaast controles uit bij bedrijven om er voor te zorgen dat verkopers zich aan de wettelijke regels houden en om te voorkomen dat er schadelijke producten op de markt worden gebracht. Zo nemen zij bijvoorbeeld steekproefsgewijs proefmonsters van e-liquid om te bekijken of het aangegeven nicotinegehalte wel klopt en of de ingrediënten die aangegeven zijn op de verpakking daadwerkelijk in de e-liquid zitten (NVWA, z.d.).

    • "Maar vrezen voor wat er zich nu in Amerika afspeelt? Dát hoeven we in ieder geval niet."

Door de wetten en regels die de Nederlandse overheid heeft opgesteld, is het altijd duidelijk welke ingrediënten e-liquid bevat. Bovendien worden e-liquids altijd uitvoerig getest, gecontroleerd en moeten zij geregistreerd worden voor zij in Nederland door de officiële verkooppunten verkocht mogen worden. Moeten we nu dan stellen dat de e-sigaret gezien kan worden als een product dat helemaal gezond en onschadelijk is? Nee, dat moeten we niet. Het blijft natuurlijk het beste om niets anders dan de buitenlucht te inhaleren. Maar vrezen voor wat er zich nu in Amerika afspeelt? Dát hoeven we in ieder geval niet.

Bronnen:

Eustachewich, L. (2019). Vitamin E acetate could be causing vape-related illnesses: officials. New York Post. Geraadpleegd op 11 september 2019.

Farber, M. (2019). Vitamin E acetate in Marijuana vaping devices possibly linked to deadly lung illnesses, officials say. Fox News. Geraadpleegd op 11 september 2019.

NVWA. (z.d.). Werkzaamheden van de NVWA in vogelvlucht. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Geraadpleegd op 25 april 2019.

Rijksoverheid. (z.d.). Regels voor de e-sigaret. Rijksoverheid. Geraadpleegd op 10 september 2019.

RIVM. (z.d.). Over RIVM. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Geraadpleegd op 10 september 2019.

Welkom bij

De producten op onze website zijn alleen geschikt voor volwassenen. Om gebruik te maken van onze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.


Bent u 18 jaar of ouder?

Ja Nee