Wismec Sinuous P80 Kit Handleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de Wismec Sinuous P80 elektrische sigaret. Lees om optimaal gebruik te kunnen maken van uw nieuwe elektrische sigaret, deze handleiding zorgvuldig door.

Wismec Sinuous P80 Kit Handleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de Wismec Sinuous P80 Kit. Lees om optimaal gebruik te kunnen maken van uw nieuwe elektrische sigaret, deze handleiding zorgvuldig door.

Wat zit er in de doos

1x Sinuous P80 MOD
1x Wismec ELABO Mini Tank
2x 0,2Ω WS01 Triple Coil
4x Reserve onderdelen
1x Micro USB oplaadkabel

 

WISMEC SINUOUS P80 OPLADEN

Wismec Sinuous P80 werkt op een losse 18650 batterij. Om zo lang mogelijk optimaal gebruik te kunnen maken van uw batterijen, is het van belang dat deze altijd volledig opgeladen worden en dat de batterijen worden opgeladen voor deze helemaal leeg zijn. Zorg te aller tijden dat u twee exact dezelfde batterijen van exact het zelfde merk gebruikt. De batterijen dienen altijd samen gebruikt te zijn en worden gebruikt.

Aangeraden wordt om de 18650 batterijen op te laden via een externe oplader. De batterijen zullen op deze manier sneller opgeladen zijn en de MOD wordt ontlast. U kunt de batterijen ook via de Sinuous P80 opladen. Aan de voorkant van de Wismec Sinuous P80 vindt u een Micro USB poort. Om de batterij op te laden dient u de Micro USB kant van de USB oplaadkabel in de Micro USB poort van de Sinuous P80 te steken. De andere kant van de USB oplaadkabel steekt u vervolgens in de USB poort van een AC adapter, welke u vervolgens in het stopcontact doet. U kunt uw Sinuous P80 ook opladen via de USB poort van uw computer of van een ander apparaat. De batterij indicator zal aangeven wanneer het apparaat volledig opgeladen is.

WISMEC SINUOUS P80 INSTELLEN

Uw Wismec Sinuous P80 in- of uitschakelen
Druk het batterijklepje naar voren zodat deze open gaat. Plaats een 18650 batterijen in de body. Klik de batterijklep weer terug op de body. Druk, als u de batterij heeft geïnstalleerd, vijf keer binnen één a twee seconden op de batterijknop om het apparaat in- of uit te schakelen.

Stealth modus
Druk als het apparaat is ingeschakeld tegelijkertijd op de batterijknop en op de linker instelknop om de stealth modus in te schakelen. Wanneer de stealth modus is ingeschakeld, kunt u dampen met het scherm uit.

Toetsenblokkering
Druk als het apparaat is ingeschakeld tegelijkertijd op beide instellingsknoppen om de toetsenblokkering in- of uit te schakelen. Indien de toetsenblokkering is ingeschakeld, kunt u dampen, maar geen gebruik maken van de instellingsknoppen. Zo voorkomt u dat u per ongeluk uw instellingen wijzigt.

Micro USB poort
De Micro USB poort kan gebruikt worden om de batterijen op te laden of om de firmware te upgraden. Houd er rekening mee dat het beter voor de MOD is als u de batterijen oplaadt via een externe batterij.

Het display omdraaien
Door tegelijkertijd op beide instellingsknoppen te drukken wanneer het apparaat is uitgeschakeld, zal het scherm 180 graden draaien. Op eenzelfde manier draait het scherm weer terug.

Schakelen tussen verschillende modi
De Wismec Sinuous P80 kan gebruikt worden in de VW/Bypass/TC-Ni/TC-SS/TCR modus. Om te schakelen tussen deze modi, dient u het apparaat in te schakelen door vijf keer snel achter elkaar op de batterijknop te drukken. Het OLED display weergeeft vier rijen met informatie:

 1. De huidige modus (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS of TRC) en de batterij indicator;
 2. De temperatuur (in TC modus) of het wattage (in VW of Bypass modus);
 3. Het wattage (in TC modus) of het voltage (in VW of Bypass modus);
 4. Gebruiksinformatie (Huidig, trekjes, tijd) en de weerstand;

Druk drie keer op de batterijknop. De modus indicator zal nu knipperen om aan te geven dat u het menu betreedt. Druk op de rechter instelknop om te schakelen tussen VW, Bypass, TC-Ni, TC-SS en TRC modus. Druk op de batterijknop of wacht tot het display 10 keer knippert om uw keuze te bevestigen.

Variabel wattage
In deze modus kan het wattage worden ingesteld van 1W tot en met 80W door op de instelknoppen te drukken. Door op de rechterknop te drukken gaat het wattage omhoog en als u op de linkerknop drukt gaat het wattage omlaag.

TC-SS Modus
In de TC-SS modus kan er gebruik gemaakt worden van een SS316 coil.

TCR (M1, M2, M3)
In de TCR modus kunnen de parameters worden afgesteld aan de hand van de coil. Druk als de modus indicator knippert op de linker instelknop. De submenu items zullen nu knipperen (M1, M2, M3). Druk op de rechter instelknop om te schakelen tussen M1, M2 of M3. Druk op de batterijknop om uw keuze te bevestigen.

TCR (M1, M2, M3)
Druk, wanneer het apparaat is uitgeschakeld, tegelijkertijd langdurig op de batterij- en op de rechter instellingsknop om in het TCR instellingsmenu te komen.

 1. Druk op de linker- of de rechter instelknop om te schakelen tussen TCR M1, M2 en M3;
 2. Druk op de batterijknop om uw keuze te bevestigen;
 3. Druk op de linker- of de rechter instelknop om de TCR value range te verhogen of te verlagen aan de hand van de coil; let hierbij op het TCR value range schema;
 4. Houd de batterijknop ingedrukt of blijf 10 seconden in de interface om uw keuze te bevestigen.

ADDITIONELE TC FUNCTIES

Temperatuur instellen
In de temperature control modus kan de temperatuur worden ingesteld van 100-315 graden Celsius of 200-600 Fahrenheit. Dit doet u door op de instellingsknoppen te drukken. Door op links te drukken gaat de temperatuur omhoog en door op rechts te drukken gaat de temperatuur omlaag.

Schakelen tussen graden Celsius en Fahrenheit
Als u de temperatuur op 315 graden Celsius zet en vervolgens op de rechter instelknop drukt, zal de temperatuur automatisch omschakelen naar Fahrenheit (200). Andersom geldt het zelfde. Als de temperatuur op 100 graden Celsius staat en u drukt op de linker instelknop, zal de temperatuur omschakelen naar 600 Fahrenheit. Om van Fahrenheit naar graden Celsius te schakelen, kunt u dezelfde manier hanteren.

Wattage instellen
Druk, wanneer het wattage signaal knippert, op de linker of de rechter instelknop om het wattage in te stellen. Druk vervolgens op de batterijknop om uw keuze te bevestigen. Door langere tijd op de linker of de rechter instelknop te drukken gaat het wattage snel omhoog of omlaag.

Weerstand op slot zetten
Druk wanneer de weerstandsindicator knippert op de rechter instelknop om de weerstand op slot te zetten of van het slot te halen. Houd er rekening mee dat u dit alleen doet als de atomizer op kamertemperatuur is.

Het plaatsen van een nieuwe atomizer
Zit u in temperature control modus? Houd er dan rekening mee dat de nieuwe atomizer op kamertemperatuur dient te zijn als u hem plaatst. Als dit niet zo is, bestaat de kans dat het apparaat de verkeerde basistemperatuur detecteert.

 1. Wanneer u een nieuwe atomizer plaatst, of de oude atomizer demonteert en opnieuw plaatst, zal de melding “New Coil Right, Same Coil Left” in het scherm verschijnen. Druk op de rechter instelknop om te bevestigen dat u een nieuwe coil heeft geplaatst. Druk op de linker instelknop om te bevestigen dat u de oude atomizer heeft geplaatst.
 2. Als de weerstand van de coil hoger is dan 1,5 ohm, dan zal het apparaat indien u in TC modus zit, automatisch omschakelen naar VW modus.

Batterijweergave
Druk als de batterij indicator knippert op de rechter instelknop om te schakelen tussen het batterij symbool of de weergave van het resterende percentage.

Schakelen tussen Current, Puff en Time
Druk wanneer de gebruikersinformatie knippert op de rechter instelknop om te schakelen tussen Current, Puff en Time.

LED lampje instellen
Druk wanneer de gebruikersinformatie knippert op de rechter instelknop om te schakelen tussen Current, Puff en Time.

 1. Druk, als het apparaat is ingeschakeld, tegelijkertijd op de batterijknop en op de rechter instelknop om in het LED-menu te komen;
 2. Druk op de linker instelknop om te kiezen tussen groen, geel, rood of uit;
 3. Druk op de batterijknop om uw keuze te bevestigen.

Logo modus
Druk als het apparaat is ingeschakeld tegelijkertijd op de batterijknop en op de rechter instelknop om in het menu te komen. Druk vervolgens op de rechter instelknop om in het Logo menu te komen. Door op de linker instelknop te drukken, kunt u schakelen tussen logo “On” en “Off”. Druk op de batterijknop om uw keuze te bevestigen. U kunt het Wismec logo downloaden, of een eigen logo maken, welke u vervolgens implementeert via de software. Het logo dient in bmp format te worden aangeleverd, met een afmeting van 64*48 pixels.

Preheat functie instellen
Druk wanneer de gebruikersinformatie knippert op de rechter instelknop om te schakelen tussen Current, Puff en Time.

 1. Druk, als het apparaat is ingeschakeld, op de batterijknop en op de rechter instelknop om in het menu te komen;
 2. Druk twee keer op de rechter instelknop om in het preheat menu te komen;
 3. Druk op de batterijknop om te schakelen tussen preheat power en preheat duration;
 4. Druk op de linker- of rechter instelknop om de parameter hoger of lager te zetten;
 5. Druk langdurig op de batterijknop om uw keuze te bevestigen.

BEVEILIGING

De Wismec beschikt over verschillende beveiligingen om veilig gebruik te garanderen:

Geen atomizer alert: Als het apparaat geen atomizer detecteert, zal er “No Atomizer Found” in het scherm verschijnen.
Atomizer Low Alert: Als de weerstand van de atomizer lager dan 0,1 ohm in VW modus of lager dan 0,05 ohm in TC modus, zal er “Atomizer Low” in het scherm verschijnen.
Atomizer kortsluiting beveiliging: Als er kortsluiting in de atomizer ontstaat, verschijnt er “Atomizer Short” op het scherm.
Temperature Alert: Als de interne temperatuur van het apparaat hoger dan 70 graden Celsius is, zal de spanning automatisch wegvallen en zal het display “Device Too Hot” weergeven.
Over 10s beveiliging: Indien u de batterijknop langer dan 10 seconden ingedrukt houdt, zal de spanning automatisch wegvallen en zal er “Over 10s Protection” in het scherm verschijnen.
Temperatuur beveiliging: Indien het apparaat in TC modus staat, zal er “Temp Protection” op het scherm verschijnen als de coil de maximum ingestelde temperatuur heeft bereikt.
Weak Battery Alert: Indien het apparaat in VW/Bypass/TC modus staat met een werkende atomizer en het voltage van de batterij is lager dan 2,9V, dan zal er “Weak Battery” op het scherm verschijnen. Tegelijkertijd zal de spanning van de batterij teruglopen.
Batterij bijna leeg: Indien de batterijcapaciteit onder de 10% is, zal de batterij indicator op het apparaat knipperen.

TOT SLOT

Een elektrische sigaret is een apparaatje dat vol zit met kleine elektronica. Net zoals bij andere elektrische apparaten, is het van belang dat de e-sigaret met zorg wordt gebruikt om defecten en schade te voorkomen. Lees de bijgevoegde bijsluiter daarom aandachtig door om verrassingen te voorkomen.

 

Welkom bij

De producten op onze website zijn alleen geschikt voor volwassenen. Om gebruik te maken van onze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.


Bent u 18 jaar of ouder?

Ja Nee