Aspire Archon Handleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de Aspire Archon elektrische sigaret. Lees om optimaal gebruik te kunnen maken van uw nieuwe elektrische sigaret, deze handleiding zorgvuldig door.

Aspire Archon Handleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de Aspire Archon. Lees om optimaal gebruik te kunnen maken van uw elektrische sigaret, deze handleiding zorgvuldig door.

Wat zit er in de doos

1x Aspire Archon
1x Micro USB oplaadkabel

 

Uw Aspire Archon opladen

De Aspire Archon maakt gebruik van twee losse 18650 batterijen. Om zo lang mogelijk gebruik te kunnen maken van uw batterijen, is het van belang dat deze altijd volledig worden opgeladen, en dat ze worden opgeladen voor deze volledig leeg zijn.

Om de MOD te ontlasten en om uw batterijen snel opgeladen te hebben, kunt u de 18650 batterijen het beste opladen in een externe oplader. Let er hierbij goed op dat u de batterijen op de juiste manier in de externe lader plaatst. Als u de batterijen na het opladen terug in de Archon plaatst, dient u goed te kijken naar de plus- en de minpolen van de batterij. Het is van belang dat u de batterijen op de juiste manier terug in de Archon plaatst.

U kunt uw apparaat ook opladen via het meegeleverde Micro USB oplaadkabeltje. Aan de voorkant van het apparaat vindt u een Micro USB poort. Om uw batterijen op te laden, dient u de Micro USB aansluiting van de meegeleverde USB lader in de Micro USB poort van uw elektrische sigaret te steken. Vervolgens steekt u de andere kant van de USB oplaadkabel in een USB poort van een AC adapter welke u vervolgens in het stopcontact steekt, of in de USB poort van bijvoorbeeld uw computer of een ander apparaat.

Uw Aspire Archon in gebruik nemen

In- en uitschakelen
Het apparaat schakelt zichzelf automatisch in zodra u de batterijen geplaatst heeft. Het scherm laat de instellingen zien die het laatst gebruikt zijn. Na 15 seconden valt het scherm uit. Om het apparaat op slot te zetten, dient u vijf keer snel achter elkaar op de batterijknop te drukken. Met snel achter elkaar bedoelen we binnen twee seconden. Als de MOD op slot staat, dient u drie seconden op de batterijknop te drukken om het apparaat uit te schakelen. Door vijf keer binnen twee seconden op de vuurknop te drukken, kunt u het apparaat weer inschakelen.

Schakelen tussen de verschillende modi
Druk als het apparaat is ingeschakeld op de W knop om te schakelen tussen VW, VV, BYPASS en CFBP (C1, C2, C3). Druk op de T knop om Ni200, Ti, SS316 of TRC (M1, M2, M3 manual modes) te selecteren.

Het wattage, voltage of de temperatuur instellen
Druk op de plusknop om het wattage, het voltage of de temperatuur te verhogen. Door op de minknop te drukken, kunt u het wattage, het voltage of de temperatuur verlagen. Als u de plus- of de minknop langer ingedrukt houdt, zal de instelling sneller verhogen of verlagen.

Stealth modus
Druk, als de MOD is ingeschakeld, drie keer snel achter elkaar op de vuurknop om de Stealth modus in te schakelen. In de Stealth modus kunt u met de Archos wel dampen, maar kunnen de instellingen niet worden veranderd.

Atomizer vervangen in TC modus
Als u een nieuwe atomizer plaatst terwijl uw MOD in TC modus staat, zal er op het scherm “New Atomizer?” verschijnen. Daarna zal er “YES+/NO-“ op het scherm verschijnen. Door op de plusknop te drukken selecteert u “YES+”. Als u dit doet, zal het apparaat de weerstand van de nieuwe atomizer lezen en opslaan. Door op de minknop te drukken selecteert u “NO-“. Als u dit doet, zal het apparaat de weerstand van de vorige atomizer behouden.

    • Let op: Zorg dat de atomizer op kamertemperatuur is, alvorens u hem in de Archon installeert. Zo voorkomt u dat het apparaat geen accurate weerstand weergeeft.

Graden of Fahrenheit instellen
Om te schakelen tussen graden Celsius en Fahrenheit, dient u de plus- of de minknop ingedrukt te houden tot u voorbij de maximaal of minimaal instelbare temperatuur komt. Op dit moment zal het apparaat automatisch omschakelen naar de andere temperatuureenheid.

Instelling batterijknop Als u 10 seconden of langer op de batterijknop drukt, zal het apparaat stoppen met vuren en verschijnt er knipperend “10s” in beeld. U kunt deze tijd zelf instellen van 5 tot 10 seconden, door op de plus- en minknop te drukken.

Overige functies

Toetsenblokkering
Door tegelijkertijd op de W- en op de plusknop te drukken, kunt u de toetsen blokkeren- of deblokkeren. Als u de toetsen blokkeert, verschijnt er een lock- of unlock symbool rechts boven in het scherm. Als de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u nog steeds met de Archos dampen, maar kunt u geen instellingen aanpassen.

Wachtwoord kinderslot instellen
Door voor twee seconden tegelijkertijd op de W- en op de minknop te drukken, kunt u het kinderslot activeren of deactiveren. Als u het kinderslot ingeschakeld heeft, dient u op de plus- of de minknop te drukken om cijfers te selecteren om een wachtwoord in te stellen. Druk op de batterijknop om het nieuwe wachtwoord te bevestigen. Het originele wachtwoord is 000. U dient op de pijl te drukken om het wachtwoord te resetten. Gebruikers dienen nu het wachtwoord in te voeren, alvorens ze gebruik kunnen maken van het apparaat.

Het logo aanpassen
Door voor twee seconden tegelijkertijd op de T-knop en op de minknop te drukken, om in het menu om het logo aan te passen te komen. Druk op de plus- of de minknop om letters te selecteren. Druk op de batterijknop om te bevestigen, op de W-knop om te verwijderen en op de T-knop om te schakelen tussen kleine- en hoofdletters. U kunt maximaal 10 letters gebruiken.

TCR instelling:
Door tegelijkertijd op de T- en de plusknop te drukken, kunt u de TCR instellingen veranderen. Druk op de T-knop om het materiaal coil te kiezen. U kunt kiezen uit Ni, Ti, SS, M1, M2 of M3. Druk op de W-knop om in de M1, M2 of M3 modus te schakelen tussen PWR (Power) of TCR (Temperature Control). Druk op de plus- of de minknop om de PWR of TCR instelling te veranderen.  Let op: TCR kan ingesteld worden van 0,20‰ tot 9.99‰. Let op: ‰=×10-3

Taal instelle
Als u op de batterijknop drukt terwijl u de batterij plaatst, verschijnt de firmware versie in beeld. Daarna kunt u kiezen welke taal er op het apparaat weergegeven wordt. Door op de plus- en de minknop te drukken kunt u kiezen tussen Engels en Chinees. Met een druk op de batterijknop kunt u uw keuze bevestigen.

Schermrotatie
Voor uw gemak, zal het scherm meedraaien met het apparaat.

Firmware upgraden
Om uw apparaat altijd over de nieuwste functionaliteiten te laten beschikken, kunt u de firmware van de Aspire Archon upgraden. Hoe u dat doet, leest u hier.

Customizable Firing Button Profiles (CFBP)
Wat is het?
Met de CFBP modus is het mogelijk om de spanningscurve van de Aspire Archon in te stellen. Dit betekent dat u zelf kunt bepalen wanneer tijdens het nemen van een hijs het vermogen het hoogst is. Op het moment dat u hiervan gebruik maakt, is op het display deze zogenaamde curve met het bijbehorende wattage te zien.

Profiel Instellen
Druk op de W-toets om te schakelen tussen VW, VV, Bypass, C1, C2 en C3. Dit zijn CFBP standen. In de CFBP stand hebt u de mogelijkheid om de spanningscurve in te stellen om de smaak naar uw wens te creëren. Onderstaand figuur laat de CFBP curve zien als het apparaat inactief is.

Als u op de batterijknop drukt, zal het apparaat de spanningscurve weergeven die u hebt ingesteld. De gebruiker kan het wattage voor iedere seconde instellen als dat nodig is.
Druk wanneer u in de CFBP modus zit voor 1,5 seconden op de W-knop, om in de CFBP instellingen te komen. Druk vervolgens op de W- of de T-knop om de duur in te stellen. Druk op de plus- of de minknop om het wattage te verhogen of te verlagen. Om de instellingen op te slaan, dient u op de batterijknop te drukken.

BEVEILIGING

De beveiligingen waarover de Aspire Archon beschikt zijn:

  • Automatisch uitschakelen bij te lang indrukken batterijknop;
  • Beveiliging tegen kortsluiting;
  • Beveiliging tegen te lage weerstand;
  • Beveiliging tegen oververhitting;
  • Beveiliging tegen overladen;
  • Beveiliging tegen onderladen;

TOT SLOT

Een elektrische sigaret is een apparaatje dat vol zit met kleine elektronica. Net zoals bij andere elektrische apparaten, is het van belang dat de e-sigaret met zorg wordt gebruikt om defecten en schade te voorkomen. Lees de bijgevoegde bijsluiter daarom aandachtig door om verrassingen te voorkomen.

 

Welkom bij

De producten op onze website zijn alleen geschikt voor volwassenen. Om gebruik te maken van onze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.


Bent u 18 jaar of ouder?

Ja Nee